Stockholms stad bygger enkelriktade cykelbanor på Torsgatan, längs sträckan mellan Sankt Eriksplan och Norra Bantorget. Samtidigt utförs omfattande ledningsarbeten för vatten, el, fibernät, gatubelysning samt finplanering.

Uppdragsgivare: Implenia

VI HAR LEVERERAT MÄTNINGSTJÄNSTER SÅSOM

  • Inmätning
  • Utsättning
  • Mängdreglering
  • Terrängmodeller för maskinstyrning